Go to Top
 • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Συντήρηση Καυστήρα – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Εικόνα 1. Λέβητας Πετρελαίου μετά από την Λειτουργία 2 ετών. Μέτρηση του στρώματος καταλοίπων στην επιφάνεια, περίπου 2mm.

Ετήσια Συντήρηση Λέβητα – Καυστήρα Συγκροτήματος Κεντρικής Θέρμανσης

Η εταιρεία μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και κατέχει τις προβλεπόμενες άδειες που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία ΠΔ. 362 για να πραγματοποιεί συντηρήσεις Λεβήτων – Καυστήρων και Διεξαγωγή Μετρήσεων Καυσαερίων τόσο στον Οικιακό όσο και στον Βιομηχανικό τομέα.

Η διαδικασία ορθής συντήρησης του Λέβητα – Καυστήρα

Ποια είναι η καλύτερη περίοδος για την Συντήρηση του Λέβητα; H περίοδος από Απρίλιο έως Ιούνιο.
Η συντήρηση του λέβητα – καυστήρα είναι μια διαδικασία που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την έναρξη της επόμενης χειμερινής περιόδου έτσι κι΄αλλιώς.
Ο στόχος της σωστής εμπρόθεσμης συντήρησης, είναι :

 •   Η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος κατά την περίοδο του χειμώνα
 •   Η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων στην ατμόσφαιρα και η διατήρησή τους κάτω από ταεπιτρεπόμενα όρια
 •   Η αύξηση της διάρκειας ζωής του συστήματος και
 •   Η διατήρηση της κατανάλωσης καυσίμου σε χαμηλά επίπεδα μετά από την πριβλεπόμενη ρύθμιση της αναλογίας αέρα-καυσίμου του συστήματος καύσης.
Γιατί λοιπόν να μην γίνει την περίοδο αυτή που οι εγκαταστάτες – συντηρητές καυστήρων έχουν μεγαλύτερη άνεση χρόνου και συνάμα ο λέβητας και ο καυστήρας θα καθαρισθούν άμεσα από τα κατάλοιπα της καύσης εμποδίζοντας έτσι την επερχόμενη διάβρωση των επιφανειών τους από αυτά και την παραμονή τους όλη την θερινή περίοδο;

Πως ένας μη συντηρημένος λέβητας μπορεί να διαταράξει την ασφαλή λειτουργία του συστήματος

Εικόνα 1. Λέβητας Πετρελαίου μετά από την Λειτουργία 2 ετών. Μέτρηση του στρώματος καταλοίπων στην επιφάνεια, περίπου 2mm.

Παραδειγματικά σας παρουσιάζουμε (Εικόνα 1)έναν μη συντηρημένο Λέβητα στο εσωτερικό του. Η κατάσταση ενός τέτοιου λέβητα, μπορεί να διαταράξει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος και γενικότερα η λειτουργία του  επιφέρει κακές συνέπειες στο περιβάλλον, στην μείωση της απόδοσης του συστήματος, στην σπατάλη επιπλέον χρημάτων για το επιθυμητό αποτέλεσμα λόγω της υπερακατνάλωσης και στην μείωση της διάρκειας ζωής του λέβητα από την ταχεία διάβρωσή του.

 Η καλύτερη εποχή λοιπόν για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος της χειμερινής περιόδου.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά την ετήσια συντήρηση

Εικόνα 2. Ετήσια Συντήρηση Επιδαπέδιων Ατμοσφαιρικών Λεβήτων Φυσικού Αερίου στην Φιλοθέη.
Εικόνα 2. Ετήσια Συντήρηση Επιδαπέδιων Ατμοσφαιρικών Λεβήτων Φυσικού Αερίου στην Φιλοθέη.
 • Καθαρισμός Λέβητα – Οπτικός Έλεγχος θαλάμου καύσης και φλογαυλών/διαδρομών καυσαερίων – Καθαρισμός με κατάλληλες βούρτσες και απομάκρυνση κατάλοιπων με βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες απορρόφησης. Έλεγχος πληρότητας και κατάστασης επιβραδυντήρων(εφόσον υπάρχουν ανάλογα με το μοντέλο του Λέβητα).
 • Έλεγχος καπναγωγού λέβητα από θυρίδα καθαρισμού και καθαρισμός εάν απαιτείται.
 • Έλεγχος Μονωτικών θυρίδας επίσκεψης Λέβητα και καπναγωγού για την βέλτιστη εφαρμογή και στεγανότητά τους έναντι διαρροών καυσαερίων.
 • Καθαρισμός Καυστήρα (Σύστημα καύσης – Διασκορπιστή – Ρύθμιση ακίδων – Φίλτρο Αντλίας Πετρελαίου)
 • Καθαρισμός Φίλτρου Γραμμής τροφ. Πετρελαίου
 • Οπτικός έλεγχος των παρελκυόμενων (Σωληνάκια τροφοδοσίας καυσίμου καυστήρα – Ορθότητα στήριξης Καυστήρα – Καλωδιώσεων Ισχύος και Αυτοματισμού Καυστήρα)
 • Εκκίνηση Καυστήρα – Μέτρηση Πίεσης Αντλίας Πετρελαίου – Μέτρηση καυσαερίων – Ρύθμιση αναλογίας αέρα καυσίμου – Έλεγχος διαρροών καυσαερίων – καυσίμου.
 • Έλεγχος και δοκιμή ασφαλιστικών συστημάτων Λέβητα-Καυστήρα(Υδροστάτης Λειτουργίας Καυστήρα – Υδροστάτης ασφαλείας ορίου Καυστήρα – Υδροστάτης λειτουργίας Κυκλοφορητή – Έλεγχος σφάλματος υδροστατών κατά προσέγγιση)
 • Οπτικός έλεγχος τοποθετημένων μανομέτρων ένδειξης πιέσεως δικτύου νερού θέρμανσης Κάποιες Επιπλέον Εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιήσουν οι Τεχνικοί μας για το συγκρότημα θέρμανσης που λειτουργεί με φυσικό αέριο. Μερικές από αυτές είναι οι κάτωθι :  Καθαρισμός Φίλτρων γραμμής αερίου και φίλτρα πολυβαλβίδων
 • Μέτρηση πτώσης πίεσης βαλβίδων και πίεσης δικτύου αερίου – Έλεγχος χρόνου ανοίγματος βαλβίδων – Έλεγχος χρόνου ασφαλείας μπλοκαρίσματος του καυστήρα
 • Μέτρηση πίεσης κεφαλής καυστήρα. Μέτρηση πίεσης 1ου και 2ου για διβάθμιους Καυστήρες κ.ο.κ.
 • Μέτρηση ρεύματος ιονισμού
 • Έλεγχος πιεζοστατών αερίου και αέρα
 • Έλεγχος φλογοκεφαλής αερίου
 • Έλεγχος πτώσης πίεσης θαλάμου καύσης
 • Έλεγχος πίεσης κατάθλιψης καυστήρα
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας ανιχνευτών και ηλεκτροβαλβίδων αερίου

Χρόνος εκτέλεσης εργασιών : Από 45 έως 120 λεπτά.

Στο κόστος της συντήρησης δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά όπως
(μπέκ, φίλτρο πετρελαίου, ηλεκτροβαλβίδα πετρελαίου, υδροστάτες επαφής και εμβαπτιζόμενοι, μονωτικά λέβητα – υαλοκόρδονα – πλάκες isoplan – κεραμοβάμβακας, επιβραδυντήρες, κ.ο.κ
 

Προσοχή

Εικόνα 3. Αναφορά Ελέγχου Ηλεκτρονικού Αναλυτή Καυσαερίων και Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας Μετρήσεων Καυσαερίων

Η μέτρηση καυσαερίων πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων πλήρως εξοπλισμένο με αισθητήρες μονοξειδίου του άνθρακα αλλά και μονοξειδίου του αζώτου. Οι αναλυτές καυσαερίων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας είναι του οίκου KANE INTERNATIONAL και τα μοντέλα είναι τα KANE MAY 900. Οι αναλυτές καυσαερίων συνοδεύονται με Report (αναφορά) του τελευταίου ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχων καλής λειτουργίας της αντίστοιχης Εταιρείας εταιρείας τεχνικών ελέγχων, όπως επιβάλλει το ΦΕΚ 2654/Β’/09-11-2011 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού” (Εικόνα 3).

DOC2Μετά την διεξαγωγή μέτρησης ο τεχνικός εγκαταστάτης αερίων καυσίμων συμπληρώνει το φύλλο ελέγχου καυσαερίων. Σύμφωνα με την νομοθεσία υποχρεούμαστε να ελέγξουμε και να καταχωρήσουμε τις παρατηρήσεις μας για τις τιμές των προιόντων της καύσης σε σχέση με τις πρότυπες τιμές που περιγράφονται στον σχετικό πίνακα στο ΦΕΚ 2654/Β’/09-11-2011. Στην συνέχεια το/τα φύλλα ελέγχου θα τα υποβάλλουμε στον αρμόδιο εκπρόσωπό σας(Διαχείριση Πολυκατοικίας). Κατά την διάρκεια των εργασιών πρέπει να παρεβρίσκεται ο Υπεύθυνος της Πολυκατοικίας, ο οποίος θα λάβει γνώση για την κατάσταση του λεβητοστασίου με πλήρη ενημέρωση από τους τεχνικούς μας και θα παραλάβει το πρωτότυπο Φύλλο Ελέγχου Καυσαερίων το οποίο υποχρεούται να συνυπογράψει(Εικόνα 4). Επιθυμητό είναι, τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των συσκευών καύσης (Λέβητα-Καυστήρα) καθώς και προηγούμενα Φύλλα Ελέγχου Καυσαερίων να βρίσκονται στο λεβητοστάσιο. Για την πραγματοποίηση μέτρησης θα πρέπει η συσκευή Πετρελαίου/Φυσικού αερίου να λειτουργήσει τόσο ώστε η θερμοκρασίες να είναι ιδανικές για την λήψη. Ο χρόνος εκτιμάται από 10 έως 30 λεπτά. Ο συνολικός χρόνος για την μέτρηση καυσαερίων εκτιμάται σε 15 λεπτά/Λέβητα.

Τμήμα Συντηρήσεων

Οι Εγκαταστάτες και Συντηρητές Καυστήρων & Συσκευών Υγρών και Αερίων Καυσίμων της Εταιρείας μας κατέχουν τους κάτωθι Αρ. Αδείας για την νόμιμη εκτέλεση εγκαταστάσεων και συντηρήσεων συσκευών πετρελαίου, φυσικού αερίου και υγραερίου. Αρ. Αδείας Υγρών Καυσίμων (Πετρελαίου) : Π-114/21.8669 Αρ. Αδείας Αερίων Καυσίμων (Φ. Αερίου) : Π-1/12/21.8669 Αρ. Αδείας Υγρών Καυσίμων (Πετρελαίου) : Π-133/21.9484 Αρ. Αδείας Αερίων Καυσίμων (Φ. Αερίου) : Π-2/08/21.9484
, ,
0

Your Cart